Projecten

station schiedam centrum
In verschillende deelstudies worden bewoners, bedrijven en belanghebbenden gevraagd mee te denken over hun wensen voor de toekomst van het openbaar vervoer. Zodat duidelijk wordt welke keuzes er nodig zijn om de regio duurzaam te laten groeien.
1 reacties
wijk Nieuwland
Stem voor of tegen betaald parkeren
5 reacties
Lezende man
De gemeente zorgt voor voorzieningen, zoals zorg, onderwijs en werk, zodat alle inwoners actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De kadernota sociaal domein beschrijft de doelen die de gemeente wil bereiken om dit mogelijk te maken.
5 reacties
park
Praat mee over park Vlaardingerdijk
14 reacties