Privacyverklaring | Praatmee.schiedam.nl 

Deze privacyverklaring van, Praatmee.schiedam.nl, is voor u. 

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Om u van dienst te zijn zetten wij in deze verklaring uiteen hoe wij met uw gegevens omgaan. 

Als u praatmee.schiedam.nl bezoekt, kan het zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Gemeente Schiedam
Bezoekadres: Stadskantoor, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam 
Postadres: Postbus 1501. 3100 EA Schiedam

Het doel van de website: 

Het doel van dit online platform is om inwoners en ondernemers van Schiedam zoveel mogelijk mee te laten praten en denken over projecten in hun stad. 

Worden er persoonsgegevens verwerkt? 

Indien u dit wenst kunt u ervoor kiezen om binnen de community/website contactgegevens een account aan te maken of u te abonneren op een project of verschillende projecten. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Om u in de gelegenheid te stellen om als bezoeker mee te kunnen praten of u te abonneren op een project, kunnen de navolgende gegevens worden verwerkt: 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Emailadres  

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt? 

Persoonsgegevens die u op praatmee.schiedam.nl opgeeft, worden (uitsluitend) gebruikt voor de volgende doelen: 

 1. Optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op het platform
 2. U informeren over een door u aangegeven project, reacties en/of wijzigingen
 3. Contact met u opnemen
 4. Het beantwoorden van/reageren op door u gestelde vragen
 5. Het afhandelen van uw verzoek tot notificaties
 6. Het optimaal laten functioneren van deze community/website

Waar kunt u voor kiezen? 

 • Het aanmaken van een account
 • U ontvangt updates over nieuwe of gewijzigde informatie indien u een project bent gaan volgen 
 • U kunt genoemd worden in reacties waar u op heeft gereageerd 
 • U ontvangt een bericht als er een nieuwe bijdrage is aan een discussie indien u deze discussie bent gaan volgen. 

Op basis waarvan worden persoonsgegevens verwerkt? 

Om u van dienst te kunnen zijn met het leveren van de gewenste informatie kunt u ervoor kiezen om uw gegevens op te laten nemen. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als u daar zélf toestemming voor heeft gegeven door bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het aanmelden voor het ontvangen van e-mail updates. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken of uw account op ieder moment verwijderen. Vanaf dat moment zullen wij u uw gegevens niet meer verwerken.  

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.  

De gegevens worden bewaard: 

 • Totdat u uw account verwijderd 

Worden uw gegevens met derden gedeeld? 

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met uitzondering van de platformbeheerder Ontwerpwerk. Met Ontwerpwerk is een overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen om een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te borgen. Inclusief afspraken omtrent beheer en optimalisatie van de website alsmede welke gegevens er verwerkt mogen worden. Voorts kan het zijn dat wanneer het platform op oneigenlijke wijze wordt gebruikt/misbruikt dat wij op basis van wettelijke gronden de informatie moeten delen met politie en/of justitie om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Opslag: De software en de data wordt opgeslagen op servers in Nederland. 

Cookies: 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw browser.  

Op Praat mee maken wij uitsluitend gebruik van cookies, die nodig zijn voor het functioneren van de website. Voor deze cookies is een akkoord niet nodig. Wij gebruiken cookies voor het registreren van bezoekerscijfers en om het platform te optimaliseren. Wij gebruiken cookies niet om gegevens aan derden te verstrekken. 

Rechten:  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen. Hiervoor kunt u online via een contactformulier een verzoek indienen. 

Melden van een zwakke plek 

De wereld om ons heen is continu in beweging. Ondanks onze inspanningen en zorg voor een passende beveiliging kan er wellicht een zwakke plek zijn die u per ongeluk tegenkomt of waar u naar op zoek was. Wij vernemen een dergelijk signaal graag van u en vragen aan u: 

 • Uw bevinding zo snel en uitgebreid mogelijk met ons te delen 
 • Geen misbruik te maken van de gevonden zwakheid 
 • Het probleem niet te delen met anderen 
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op de fysieke beveiliging 

Wij beloven: 

Uw melding serieus in behandeling te nemen en uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden te delen. Een uitzondering hierop is bij een aangifte richting politie en justitie of wanneer wij hiervoor een opdracht ontvangen. 

Wijziging van verklaring 

Wij doen ons uiterste best om de verklaring actueel te houden. Op de site zult u steeds de meest actuele versie van de privacyverklaring aantreffen.  

Klachten: 

Indien u een klacht heeft kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Als u er met ons niet uitkomt kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.