Vragen - Betaald parkeren in Nieuwland

Wat is betaald parkeren en waarom vraagt de gemeente om het betaald parkeren uit te breiden?

De parkeerdruk grote delen van Nieuwland is hoog omdat er veel auto’s zijn terwijl de ruimte beperkt is. Betaald parkeren betekent dat bewoners en ondernemers een parkeervergunning kunnen aanvragen en wie geen parkeervergunning heeft voor parkeren moet betalen bij de automaat of via een app. Door betaald parkeren daalt de parkeerdruk in de wijk. Dit zorgt voor minder parkeeroverlast en het vergroot de leefbaarheid en veiligheid.

 

Waar kunnen bewoners over meebeslissen?

Elke bewoner van 18 jaar en ouder die in Nieuwland stemgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezingen kan aangeven voor of tegen betaald en vergunninghoudersparkeren te zijn. Als er betaald parkeren komt, kan er ook nog een voorkeur gegeven worden voor de tijden dat dit geldt, de venstertijden. 

  • Van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur 
  • Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

Het wordt alleen ingevoerd als de meerderheid ervoor is. Ook bedrijven en instellingen in Nieuwland kunnen hun mening geven.

Wat wordt er beter door betaald parkeren?

Door betaald parkeren daalt de parkeerdruk door:

  • Minder tweede, derde (en meer) auto’s.
  • Minder auto’s die komen uit een gebied waar al betaald parkeren is.
  • Meer bewoners kiezen voor parkeren op eigen terrein.
  • Minder werkers die de bedrijfsbus in de wijk parkeren.
  • Doordat de parkeerdruk daalt, zal er ook minder foutparkeren voorkomen.
Kan iedereen een vergunning krijgen?

Er zijn maximaal twee vergunningen per woonadres te krijgen. Voorwaarde is dat de aanvrager van een parkeervergunning op het woonadres staat ingeschreven en eigenaar van het voertuig is of als auto van de zaak geregistreerd staan.

Wat als je een eigen parkeerplaats hebt?

Wie een eigen parkeerplaats heeft, komt niet in aanmerking voor een eerste parkeervergunning omdat het de bedoeling is dat je de auto op deze plaats parkeert. Wel is voor een tweede  auto een parkeervergunning mogelijk.

Is er met een parkeervergunning plaatsgarantie?

Het gaat om openbare parkeerplaatsen dus een garantie is er niet. Wel neemt de parkeerdruk in de wijk af waardoor de kans een parkeerplaats dicht(er) bij de deur te vinden groter wordt.

Kan een buitenlands kenteken een parkeervergunning krijgen?

Voor een vergunningaanvraag voor auto’s met een buitenlands kenteken gelden dezelfde voorwaarden als voor auto’s met een Nederlands kenteken. Dat wil zeggen dat de aanvrager van een parkeervergunning moet ingeschreven staan als bewoner op het adres waarop de vergunning wordt geregistreerd. Daarnaast moet de auto op naam staan van de bewoners of als auto van de zaak zijn geregistreerd.

Kan een leaseauto ook een vergunning krijgen?

Ja, die komt dan in de plaats van een eigen auto. Je dient wel op het adres van de aanvraag ingeschreven te staan en bij aanvraag van de vergunning aan te kunnen tonen dat je de vaste berijder van de auto bent.

Hoe gaat het met een gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats?

Voor het parkeren voor gehandicapten zullen dezelfde regels gelden als nu, meer info hierover kunt u vinden op onze website https://www.schiedam.nl/a-tot-z/gehandicaptenparkeerkaart

Is er een maximum aan het aantal parkeervergunningen in een wijk?

Het aantal parkeervergunningen voor de tweede auto kan worden beperkt als de parkeerdruk te hoog zou worden.

Wat kost een parkeervergunning?

De tarieven voor parkeervergunningen vindt u hier: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/parkeertarieven-2023 

Wat kost parkeren bij de automaat of via de mobiel?

De tarieven voor parkeren op straat vindt u hier: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/parkeertarieven-2023

Wat doet de gemeente met het geld dat door betaald parkeren binnenkomt?

De inkomsten uit betaald en vergunninghoudersparkeren worden eerst gebruikt om de kosten te dekken. Dat zijn kosten van parkeerhandhaving, uitgifte en administratie van parkeervergunningen en de BezoekersApp, parkeerautomaten, het mobiele betaalsysteem en kosten van bebording voor het parkeren.

De gemeente verwacht dat de eventuele uitbreiding van betaald en vergunninghoudersparkeren meer zal opleveren dan zal kosten. Met de meeropbrengsten uit de uitbreiding kunnen projecten uit de mobiliteitsvisie worden betaald. Denk daarbij aan de aanleg van parkeervoorzieningen, fietspaden of het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Waarom is de eerste parkeervergunning niet gratis?

De tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld. De eerste parkeervergunning is niet gratis omdat de gemeente het redelijk vindt dat de vergunninghouder bijdraagt aan de kosten van het parkeren. Voor het uitbreiden van betaald parkeren in Schiedam is het nodig om extra handhaving in te zetten. Ook willen we beveiligde parkeerplaatsen buiten de wijk aanleggen om busjes te kunnen parkeren. Dit kost allemaal extra geld. De gemeenteraad heeft de keuze gemaakt om dit te betalen met de opbrengsten van betaald parkeren. 

Hoe werkt het aanvragen van een parkeervergunning?

Aanvragen van een parkeervergunning gaat via deze webpagina https://www.schiedam.nl/a-tot-z/parkeervergunning-bewoners

Als je je vergunning beëindigt, krijg je dan geld terug? Bijvoorbeeld omdat je geen auto meer hebt of verhuist?

Bij beëindiging van de parkeervergunning wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Wat gaat betaald parkeren betekenen voor mijn tweede auto?

Per woonadres is een parkeervergunning voor de eerste auto en de tweede auto verkrijgbaar. De gemeente verwacht dat de meeste bewoners die voor een tweede vergunning in aanmerking komen, deze kunnen verkrijgen. Het aantal parkeervergunningen voor de tweede auto kan worden beperkt als de parkeerdruk te hoog oploopt. Wanneer er geen plaatsen beschikbaar zijn, komt er een wachtlijst.

Wat gaat dit betekenen als ik nu meer dan twee auto’s heb?

Om de parkeerplaatsen in de wijken eerlijk te verdelen geven we maximaal twee vergunningen per adres uit. Voor meer auto’s per adres is er geen ruimte in de wijken.

Hoe gaat het als ik mensen op bezoek krijg, moeten die dan betalen?

Wie woont in een straat met betaald parkeren kan gebruik maken van een BezoekersApp waarmee bezoek voor 1/5 deel van het normale uurtarief kan parkeren. Meer informatie vind u hier: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/hoe-werkt-betaald-en-vergunninghoudersparkeren

Ik ontvang mantelzorg. Moeten mijn mantelzorgen betalen voor parkeren?

Voor mantelzorgers kan de persoon die de zorg ontvangt een aantal uren gratis parkeren krijgen. Dat werkt met de BezoekersApp. Zie https://www.schiedam.nl/a-tot-z/bezoekersapp-vervangt-kraskaart.

Wat als ik tijdelijk een andere auto heb?

Maximaal 12 keer per kun je een tijdelijk kenteken op je vergunning zetten.

Komen er ook parkeervergunningen voor bedrijven, instellingen, zorgverleners?

Voor bedrijven, instellingen en zorgverleners zullen bij betaald parkeren dezelfde regelingen gelden als nu, zie: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/parkeervergunning-bedrijven-en-zorginst…
Wel komt er voor deze organisaties een BezoekersApp.

Hoe gaat dit met parkeren caravan of camper?

Een caravan mag maximaal drie dagen in de wijk parkeren. Wel moet er voor een camper in het gebied met betaald parkeren parkeergeld betaald worden.

Waar staan de cijfers van de parkeerdruk?

Deze zijn beschikbaar op de website over de parkeeronderzoeken voor de mobiliteitsvisie: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/mobiliteitsonderzoeken

Waarom worden er geen extra parkeerplaatsen of parkeergarages bijgebouwd?

In de meeste wijken is te weinig ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Parkeergarages zijn geen snelle of gemakkelijke oplossing voor het parkeerprobleem in de wijk. Ze zijn niet alleen duur, ook kost het veel tijd om te bouwen en gaat het ten koste van de ruimte in de wijken.

Wat wordt er gedaan aan de bedrijfsbusjes?

In de meeste wijken is te weinig ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Parkeergarages zijn geen snelle of gemakkelijke oplossing voor het parkeerprobleem in de wijk. Ze zijn niet alleen duur, ook kost het veel tijd om te bouwen en gaat het ten koste van de ruimte in de wijken.

Wat wordt er gedaan aan de bedrijfsbusjes?

Bedrijfsbussen staan door hun grootte soms erg in de weg. We willen het parkeren van deze busjes in de wijken beperken. Als die er zijn en betaald parkeren wordt ingevoerd, krijgen bedrijfsbussen langer dan 5,25 meter geen parkeervergunning meer voor de woonstraten. Tot die tijd kunnen bewoners nog een parkeervergunning aanvragen voor een bus.

Bedrijfsbussen langer dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter mogen na 19.00 uur niet in de wijk staan. Dat is nu ook zo en geldt voor heel Schiedam.

Gaat de gemeente ook extra handhaven?

Als er betaald parkeren is, komt er meer parkeerhandhaving. Bij het invoeren plaatsen we ook extra waarschuwingsborden.
De gemeente kan ook efficiënter handhaven door de inzet van de scanauto, zoals dat nu gaat in wijken waar al betaald parkeren is.

Wat doet de gemeente met parkeerhandhaving van auto’s met een buitenlands kenteken?

Voor iedereen geldt dat er betaald moet worden voor parkeren en dat daarop gehandhaafd wordt.
Houders van voertuigen met een buitenlands kenteken kunnen ook een vergunning aanvragen of het geldende uurtarief betalen.
Als structureel niet wordt betaald en meerdere boetes openstaan, kunnen voertuigen worden weggesleept. Dit geldt zowel voor Nederlandse als andere kentekens.

Geldt betaald parkeren ook voor plaats bij een laadpunt voor een elektrische auto?

Als er betaald en vergunninghoudersparkeren is, moet voor parkeren bij een laadpunt voor een elektrische auto parkeergeld betaald worden of is een parkeervergunning nodig. https://www.schiedam.nl/a-tot-z/elektrisch-rijden-oplaadpunten-oplaadpa…

Hoe kunnen fietsen veilig parkeren dichtbij huis?

Projecten voor het stimuleren van fietsen zitten in het uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Deze richten zich op betere fietspaden en fietsenstallingen. Daarnaast kijken we ook naar de ruimte voor voetgangers, naar deelmobiliteit en verkeersveiligheid. Aanvragen van een stalling voor de fiets kan via https://www.schiedam.nl/a-tot-z/fietstrommel-aanvragen-plek-huren

Komen er voor de deelscooters ook vaste plaatsen ? Nu kom je ze overal tegen.

Voor deelscooters en deelfietsen wordt momenteel in heel Schiedam gekeken naar vaste plaatsen waar deelscooters en -fietsen geparkeerd mogen worden. Ook adviseren we bij overlast altijd contact te zoeken met de aanbieder(s). Meldingen van overlast lossen zij in de regel binnen 48 uur op. Kijk hier voor meer informatie over deelscooters en deelfietsers: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/deelmobiliteit

Gaat de gemeente ervoor zorgen dat er meer deelauto’s in de buurt komen?

De gemeente plaatst zelf geen deelauto’s. Deelauto-aanbieders en inwoners kunnen wel deelauto’s plaatsen. De gemeente maakt het plaatsen van deelauto’s wel mogelijk via de uitgifte van parkeervergunningen, het inrichten van parkeervakken en betere regelgeving. We kijken daarbij goed naar de behoefte en de verdeling van auto’s in de stad.

Als betaald en vergunninghoudersparkeren zou worden ingevoerd, wanneer onderzoekt de gemeente dan wat het effect is?

Ongeveer een jaar nadat in een buurt betaald en vergunninghoudersparkeren is ingevoerd onderzoekt de gemeente via tellingen wat het effect is en hoe de belanghebbenden het ervaren.

Waar blijven de auto’s die geen parkeervergunning kunnen krijgen?

De gemeente verwacht dat wie geen parkeervergunning kan krijgen, zoeken naar parkeerplaatsen waarvoor niet betaald hoeft te worden. Waar dat zal zijn, is niet aan te geven. Maar de verwachting is wel dat de parkeerdruk in omliggende buurten gaat toenemen.

Wie over een eigen parkeerplaats beschikt zal deze waarschijnlijk meer gaan gebruiken.

Wat is een waterbedeffect?

We spreken van een waterbedeffect als door betaald en vergunninghoudersparkeren parkeerders uitwijken naar plaatsen in de omgeving waar parkeren gratis is. Daardoor loopt daar de parkeerdruk op.

1556 vind ik leuks