Park Vlaardingerdijk

Praat mee over park Vlaardingerdijk
park

Vragen - Vlaardingerdijk

In welke periode worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De aannemer moet nog bepaald worden. Zodra de aannemer bekend is, kunnen wij de planning delen.

Wanneer voert de aannemer de werkzaamheden uit?

Het streven is dat de werkzaamheden direct na de zomer 2023 plaatsvinden.

Kan ik tijdens de werkzaamheden het park in?

Samen met de aannemer, die nu nog niet bekend is, maken wij een plan voor de uitvoering. 

Blijven de bomen behouden?

De meeste bomen blijven behouden. Zeven kleine bomen (prunussen) worden verwijderd. Deze staan op het natste deel van het park, waar een vijver wordt aangebracht. Eén boom een es nabij het sportveld is in slechte staat en wordt vervangen. Daarnaast wordt nog op 10 andere locaties in het park nieuwe bomen voorgesteld.
 

Ervaar ik geluidsoverlast van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering is altijd sprake van geluid. We proberen dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Hoe diep wordt de vijver?

Ongeveer 80 cm diep in het midden van de vijver. Langs de randen is het ondiep.

Is de vijver niet gevaarlijk voor als er kleine kinderen spelen?

De helling langs het water is niet steil. Wel zullen ouders of verzorgers de kinderen onder toezicht moeten houden in de nabijheid van water.
 

Wat is een natuurvriendelijke oever? 

Een strook langs het water op de oever waar beplanting niet wordt kort gemaaid. Hier is ruimte voor bloemrijke kruidenplanten, die belangrijk zijn voor de dieren en insecten.

Is het park een losloopgebied voor honden?

In het park lopen honden aan de lijn en het opruimen van hondenpoep is verplicht. 
 

Komt er een mogelijkheid om te fitnessen?

Er is een ruimte gereserveerd voor fitnesstoestellen tussen het voetpad en sportveld. Als er veel belangstelling voor is, kunnen dit onderzoeken afhankelijk van beschikbaar budget.

 

3180 vind ik leuks